0

متد آموزشی یادگیری سریع

درمتد آموزشی یادگیری سریع قدم اول، تمرکز بر فهمیدن زبان انگلیسی هم از طریق گوش دادن و هم از طریق…

0

راه حل ها و روش های جایگزین

برای شروع یادگیری زبان با روشی بسیار اصولی و ساده اما با تمرین بسیار؛ اولین قدم فراموشی روش یادگیری قبلی…

0

متد آموزشی یادگیری سریع

درمتد آموزشی یادگیری سریع قدم اول، تمرکز بر فهمیدن زبان انگلیسی هم از طریق گوش دادن و هم از طریق…

0

آزمون های کمبریج FCE & CAE

آزمون FCE در جدول برگزاری آزمون‌های رسمی دانشگاه کمبریج انگلستان پس از آزمون PET قرار گرفته و این آزمون دانش…

0

آزمون GRE

آزمون GRE چیست؟ حد نصاب نمره تست GRE Score) GRE 200-990) بوده و دانشگاههای مختلف حد نصاب نمره GRE…


Reading
Listening

Speaking
Writing